محلول ضد عفونی کننده تکاسپت درب تفنگی حجم 500 میلی لیتر

500 میلی لیتر