محلول ضد عفونی کننده تکاسپت درب فیلیپ تاپ حجم 500 میلی لیتر