محلول ضد عفونی کننده تکاسپت درب فیلیپ تاپ حجم 250 میلی لیتر