محلول ضد عفونی کننده تکاسپت درب اسپری حجم 250 میلی لیتر