واردات

با توجه به پیشرفت دانش داروسازی و بالا رفتن تعاملات کشورهای مختلف در صنعت دارو و نیاز کشور به آن دسته از داروهایی که تولید آن ها در داخل میسر نمی باشد و با توجه به اعطای مجوزهای لازم به شرکت پارس فارمد آریا برای واردات دارو، بر آن هستیم تا در زمینه تأمین داروهای تک نسخه ای و فوریتی و در راستای تسهیل دسترسی بیماران به داروهای کمیاب و تأمین کمبودهای دارویی با بیمارستان ها ، کارخانجات ، شرکت های پخش دارو و سایر مراکز مرتبط و متقاضی دارو همکاری لازم را به عمل آوریم. شرکت پارس فارمد آریا به دنبال حداکثر سازی رفاه عمومی در زمینه دارویی و با هدف تعامل هرچه بیشتر با شرکت ها و مراکز دارویی آماده هرگونه تعامل می باشد.