درباره شرکت پارس فارمد

شرکت پارس فارمد با هدف دستیابی به بازارهای صادراتی جدید برای صنایع غذایی ، دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی تولید ایران شکل گرفته است و انگیزه اصلی این شرکت گسترش خدمات دارویی و درمانی به سراسر منطقه ، کمک به مردم برای داشتن زندگی شادتر، سالم تر و ارتقاء سلامت جامعه می باشد. عملکرد و روند کار ما بگونه ای طراحی شده است که به نتایج کیفی بالاتر از حد انتظار بیماران ، مشتریان ، شرکاء تجاری و قانون گذاران دست یابیم. سعی وتلاش عوامل شرکت این است که در تمامی لحظات حامی و پشتیبان مردم و بیماران باشیم و با کمترین هزینه ، دسترسی افراد به داروها و مواد غذایی با بهترین کیفیت را مقدور سازیم.

مجوز صادرات دارو

مجوز صادرات دارو

مجوز صادرات دارو از سوی سازمان غذا و دارو ایران

مجوز فعالیت شرکت دارویی

مجوز فعالیت شرکت دارویی

مجوز فعالیت شرکت دارویی از سوی سازمان غذا و دارو ایران

اعضای شرکت

اعضای هیئت مدیره

دکتر هادی اسماعیلی

ایمیل: chairman@parspharmed.com

دکتر مصطفی جعفری

ایمیل: v.presidet@parspharmed.com

دکتر روزبه پورضیایی منش

ایمیل: ceo@parspharmed.com

همکاران

فرزانه نصیری

ایمیل: commercial@parspharmed.com

شادی وحدانی

ایمیل: financial@parspharmed.com

دکتر نگین طیبی

امیرعلی علمی

ایمیل: graphics@parspharmed.com

ماموریت


مأموريت، فلسفه وجودي هر شركتي را به روشني بيان مي‌كند و سندي است كه يك سازمان را از ساير سازمان‌هاي مشابه متمايز مي‌كند. مأموريت سازمان نشان‌دهنده طيف فعاليت، از نظر محصول و بازار می باشد. وقتي ماموريت سازمان به درستي بيان شود، افراد داخل و خارج سازمان، مي‌دانند موسسه به چه دليل به وجود آمده و شخصيت و تصورات آن چه مي‌باشد. شرکت دارویی پارس فارمد خود را در قبال جامعه مسئول میداند و برای تحقق این امر در جهت صادرات باکیفیت با بالاترین فناوری تلاش میکند.

ارکان جهت ساز


مدیران شرکت پارس فارمد بر این اعتقاد هستند که برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند داشتن یک نقشه راه مشخص می باشند، لذا بدین منظور جهت تدوین استراتژی شرکت با همفکری مدیران ارشد صنایع دارویی و غذایی ایران برنامه استراتژیک شرکت بر مبنای توسعه صادرات تدوین گردید.